home

天官赐福 จากความเชื่อ สู่ ศรัทธา จาก ศรัทธา สู่ ปาฏิหารย์

จากความเชื่อ สู่ ศรัทธา จาก ศรัทธา สู่ ปาฏิหารย์ เป็นคำกล่าวที่ไม่เกินจริง สำหรับประสบการณ์ที่ได้พบกับตนเอง กับ “แปะโรงสี” ( Pae Rongsi) หรือ “เซียนแปะโรงสี” โง้ว กิม โคย ที่เป็นตำนานแห่งความศักดิ์สิทธ์ ฆราวาสจอมขมังเวทย์ ที่ “ขอได้ไหว้รับ” เจ้าตำหรับ “ยันต์ฟ้าประทานพร” อันโด่งดัง
เมื่อได้พบเจอประสบการณ์ด้วยตนเอง จึงเกิดความศรัทธา เริ่มศึกษา และสู่การสะสม และบันทึกเรื่องราวที่ศึกษานั้น เว็บ Paerongsi.com จึงเป็นเสมือนสมุดบันทึก เรื่องราวที่ข้าพเจ้า เรียนรู้สิ่งต่างๆ เกี่ยวกับ แปะโรงสี ( Pae Rongsi) และได้โชว์ วัตถุมงคลที่ข้าพเจ้าสะสม มีทันแปะบ้าง ไม่ทันแปะ  ซึ่งที่ไม่ทันแปะ ก็จากกลุ่มลูกศิษย์ของแปะโรงสีที่สร้างขึ้นมา ตลอดจน ภาพต่างๆ ที่ข้าพเจ้า ได้เดินทางไป เก็บเกี่ยว บันทึกไว้

โดยสื่อทั้งหมด จะมีเนื้อหาเชื่อมโยงถึงกัน สามารถติดตามช่องทางใดก็ได้ หรือทั้งหมดก็ดี “ไหว้แปะยังไงก็เฮง

Copyright © 2020. paerongsi.com. All rights reserved.